Właściwości metali: spawanie metali - rodzaje i właściwości właściwości metalu
10 / 100

Właściwości spawanego metalu stanowią kluczowe zagadnienie w dziedzinie inżynierii materiałowej i metalurgii, gdzie procesy spawalnicze odgrywają istotną rolę w tworzeniu i naprawie konstrukcji metalowych. Trzy fundamentalne aspekty, które charakteryzują spawany metal, to wytrzymałość mechaniczna, przewodnictwo cieplne i elektryczne oraz temperatura topnienia.

Wytrzymałość mechaniczna metalu jest istotnym parametrem, który determinuje jego zdolność do utrzymania obciążeń bez trwałego zniekształcenia czy pękania. Proces spawania, zwłaszcza w przypadku wysokich temperatur, może wpływać na strukturę krystaliczną metalu, co z kolei może mieć konsekwencje dla jego wytrzymałości mechanicznej. Zatem kontrola parametrów spawalniczych staje się kluczowa dla utrzymania pożądanej wytrzymałości materiału.

Przewodnictwo cieplne i elektryczne to kolejne ważne aspekty, które mają wpływ na wybór procesu spawalniczego oraz na jakość i efektywność spoiny. Zdolność do efektywnego przewodzenia ciepła ma znaczenie przy unikaniu deformacji lub zmiany struktury metalu w obszarze spoiny. Z kolei przewodnictwo elektryczne jest istotne w procesach spawania opartych na przepływie prądu elektrycznego, takich jak spawanie łukowe.

Spawanie może zmieniać właściwości metalu, zwłaszcza jeśli jest wykonywane w wysokich temperaturach.

Trzy właściwości metali przed spawaniem:

 • Temperatura topnienia
 • Przewodnictwo cieplne
 • Struktura krystaliczna

Temperatura topnienia metalu to krytyczny parametr, który należy uwzględnić przy doborze technologii spawania. Procesy spawalnicze mogą znacząco wpływać na temperaturę pracy metalu, co z kolei ma wpływ na jego właściwości fizyczne i chemiczne. Kontrola temperatury podczas spawania jest kluczowa, aby uniknąć niepożądanych zmian strukturalnych w metalu.

Przed przystąpieniem do spawania istotne jest zrozumienie trzech głównych właściwości metali, które są: temperatura topnienia, przewodnictwo cieplne i struktura krystaliczna. Odpowiednie uwzględnienie tych parametrów pozwala na skuteczne planowanie procesów spawalniczych oraz minimalizację niepożądanych efektów, takich jak zmiany strukturalne czy utrata właściwości mechanicznych.

Spawanie, jako proces łączenia metali, może wpływać na strukturę mikroskopową oraz właściwości mechaniczne metalu. Przebieg procesu, rodzaj używanych elektrod czy gazów osłonowych, a także temperatura spawania, stanowią kluczowe czynniki wpływające na ostateczne właściwości spoiny i spawanego metalu.

Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie metale są podatne na spawanie, zwłaszcza te charakteryzujące się wysoką reaktywnością chemiczną. Dla takich materiałów konieczne jest zastosowanie specjalnych technik spawalniczych lub alternatywnych metod łączenia, aby uniknąć niekorzystnych zmian chemicznych w trakcie procesu.

Zrozumienie spawania metali jest jednym z filarów wiedzy potrzebnej, aby odnieść sukces jako spawacz. Każdy metal i stop metalu reaguje inaczej na ciepło i sposób, w jaki można nim manipulować. Metale rozszerzają się i miękną po podgrzaniu, co skutkuje różnymi zastosowaniami i zastosowaniami. W różny sposób reagują także na różne rodzaje stosowanych metod spawania.

Przejrzyj charakterystykę każdego metalu poniżej.

Przy wyborze metalu do spawania należy wziąć pod uwagę kilka czynników. To zawiera:

 • Temperatura topnienia
 • Ciągliwość : jak metal reaguje na zginanie, rozciąganie
 • Przewodność elektryczna : wpływa na to, do czego można wykorzystać metal
 • Wytrzymałość : jaka jest granica zerwania metalu

Rodzaje metali spawalniczych

Stal

Każdy zna wytrzymałość stali.

Jest to stop zawierający żelazo i 2% innych pierwiastków.

Stop węgla i stali jest powszechny i można go znaleźć w odmianach wysokich, niskich i średnich.

Wyższa zawartość węgla oznacza mocniejszą stal.

Stal jest wszechstronna i można ją stosować w dowolnym procesie spawania. Miejsca spawania wymagają oczyszczenia.

Z drugiej strony może rdzewieć i łuszczyć się w wyniku utleniania.

Stal nierdzewna

W przeciwieństwie do zwykłej stali, stal nierdzewna jest odporna na korozję i higieniczna.

Osiąga się to poprzez dodanie 10% do 30% chromu do innych pierwiastków, takich jak żelazo. Dostępny jest również stop niklu.

Stal nierdzewna jest spawana za pomocą spawania łukowego (TIG, MIG lub MMA).

Wadą jest wyższy koszt.

 

Aluminium

Podobnie jak stal nierdzewna, aluminium nie jest tak korozyjne jak inne metale.

Jest lżejszy od stali nierdzewnej. Do spawania stosuje się czyste aluminium i jego stopy.

Stopy obejmują:

 • stop miedzi/aluminium
 • stop manganu
 • Stop cynkowy

Jeśli chodzi o spawanie aluminium , istnieje kilka możliwości.

Spawanie aluminium metodą TIG (TIG) jest preferowaną metodą spawania łukowego, ponieważ zapewnia najlepsze wyniki.

Można również spawać aluminium metodą GMAW (MIG) i uzyskać dobre wyniki.

Spawanie aluminium metodą stick jest stosowane tylko w przypadku mniejszych projektów.

Proces rozpoczyna się od wyboru projektu złącza dla metali nieszlachetnych (trójnik, zakład, krawędź, narożnik lub styk).

 

Miedź

Wśród metali spawalniczych miedź jest popularna ze względu na przewodność elektryczną, przewodność cieplną, odporność na korozję, wygląd i odporność na zużycie.

Aby można go było nazwać miedzią, zawartość miedzi musi wynosić co najmniej 99,3%.

Procesy stosowane w spawaniu obejmują spawanie, lutowanie twarde i lutowanie. Istnieje wiele rodzajów stopów miedzi:

 • miedź-nikiel-cynk (zwany srebrem niklowym)
 • Miedź niklowa
 • miedź-krzem (zwany brązem krzemowym)
 • stop miedzi i aluminium (brąz aluminiowy)
 • miedź-cyna
 • miedź-cynk (znany również jako mosiądz)
 • stopy o wysokiej zawartości miedzi (do 5% stopu)

Miedź jest spawana za pomocą spawania łukiem gazowo-wolframowym ( TIG ) i spawania łukiem gazowo-metalowym.

Niektórzy spawacze będą stosować ręczne spawanie łukiem metalowym, ale może to skutkować gorszą jakością.

Podczas spawania miedzi konstrukcje złączy są szersze niż zalecane dla stali. Gazem osłonowym miedzi jest argon spawalniczy.

Miejsca spoin oczyścić szczotką drucianą z brązu, a następnie odtłuścić. Powstające tlenki należy usunąć po spawaniu.

Miedź jest wstępnie podgrzewana, jednak stopy miedzi nie wymagają wstępnego podgrzewania ze względu na wysoki poziom przewodności cieplnej.

 

Żeliwo

Jeśli chodzi o spawanie metali, stal niskowęglowa jest łatwiejsza do spawania niż żeliwo.

Żeliwo ma wyższą zawartość węgla i krzemu i nie jest tak plastyczne.

Podczas spawania żeliwa należy oczyścić powierzchnię, aby usunąć wrośnięty smar i olej. Wszystkie pęknięcia należy zeszlifować lub spiłować.

Żeliwo jest spawane metodą  spawania acetylenowo-tlenowego .

Stopy niklu

Niklowe metale spawalnicze  występują w postaci kilku stopów. Obejmują one:

 • Stop niklu 141: Używany do spawania obudowy i obróbki plastycznej czystego niklu (nikiel 200 i 201). Służy również do łączenia niklu ze stalą.
 • Stop niklu 61: Taki sam jak powyżej.
 • Stop niklowo-miedziany 190: Do spawania ze sobą lub ze stali.
 • Stop niklu i miedzi 60: Używany do spawania ze sobą.

Magnez

Stopy magnezu są lekkie (2/3 aluminium), pochłaniają wibracje i są łatwe w odlewaniu. Ma temperaturę topnienia zbliżoną do aluminium i jest spawany w podobny sposób.

Podczas mielenia magnezu należy pamiętać, że wióry są łatwopalne (nie używaj wody do gaszenia płomieni). Metal jest spawany spawarką Tig.

Właściwości metali


WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE NIEKTÓRYCH STOPÓW

STOP GĘSTOŚĆ

(gr/cm3)

TEMPERATURA TOPNIENIA

(C)

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE

(N/mm2)

Stal 7,7 – 7,85 1450 – 1520 340 – 1800
Żeliwo szare 7.1 – 7.3 1150 – 1250 150 – 400
Austenityczna stal nierdzewna 7,8 – 7,9 1440 – 1460 600 – 800
Stopy magnezu 1,8 – 1,83 590 – 650 180 – 300
Stopy Al 2,6 – 2,85 570 – 655 100 – 400
Stopy cynku 5,7 – 7,2 380 – 420 140 – 300
Mosiądz 8.25 900 – 950 250 – 600
Brązowy 8,56 – 8,9 880 – 1040 200 – 300

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW

ELEMENT SYMBOL GĘSTOŚĆ

(gr/cm3)

TEMPERATURA TOPNIENIA

(C)

TEMPERATURA WRZENIA

(C)

ELEMENT SYMBOL GĘSTOŚĆ

(gr/cm3)

TEMPERATURA TOPNIENIA

(C)

TEMPERATURA WRZENIA

(C)

Aluminium Glin 2.7 660 2060 Rtęć Hg 13.55 -38,87 357
Antymon Sb 6,62 630,5 1440 Molibden Pon 10.2 2625 4800
Beryl Być 1,82 1280 2770 Nikiel Ni 8,90 1455 2730
Bizmut 9,8 271,3 1420 Paladium Rocznie 12 1554 4000
Bor B 3.3 2300 2550 Fosfor P 1,82 44 282
Kadm Płyta CD 8,65 321 765 Platyna Pt 21.45 1773,5 4410
Węgiel C 3,51 3500 Srebro Ag 10.49 960,5 2210
Chrom Kr 7.19 1890 2500 Krzemionka Si 2.33 1430 2300
Kobalt Współ 8.9 1495 2900 Stront senior 2.6 770 1380
Miedź Cu 8,96 1083 2600 Siarka S 2.05 112,8 444,6
Złoto Au 19.32 1063 2970 Tantal Ta 16.6 3000 5300
Ind W 7.306 156 2075 Cyna sen 7.298 231,9 2270
Iryd Ir 22,5 2454 5300 Tytan Ti 4,54 1730
Żelazo Fe 7,87 1539 2740 Wolfram W 19.3 3410 5930
Ołów Pb 11.34 327,4 1740 Wanad V 6 1735 3400
Lit Li 0,53 186 1370 Cynk Zn 7.136 419,5 906
Magnez Mg 1,74 650 1110 Cyrkon Zr 6.5 1750 2900
Mangan Mn 7.43 1245 2150

 

Podsumowując, ogólne właściwości metali, takie jak przewodnictwo cieplne i elektryczne, połysk, elastyczność, ciągliwość oraz wysoka temperatura topnienia, stanowią podstawę do zrozumienia i efektywnego zarządzania procesami spawalniczymi. Współczesna inżynieria materiałowa kładzie duży nacisk na precyzyjną kontrolę tych właściwości w celu osiągnięcia spójnych, trwałych i wysokowydajnych połączeń metalicznych.