« Back to Glossary Index

Wśród ważniejszych powodów, które przyczyniły się do otwarcia przed metodą spawania MIG/MAG nowych standardów wydajności oraz szerokiego spektrum zastosowań, wymienić można nowe materiały i zastosowania, podobnie jak rosnące wykorzystanie dojrzałej mikroelektroniki oraz techniki cyfrowej. Niemniej jednak zadania cechujące się szczególnym zapotrzebowaniem wydajności spawania wymagają wyspecjalizowanego wariantu spawania MIG/MAG, czyli spawania TIME. Metoda TIME to aktualnie najbardziej opłacalne rozwiązanie w przypadku długich spoin o dużym przekroju oraz przy dużej wydajności stapiania.

Zasada działania

W przeciwieństwie do typowego spawania MIG/MAG, proces TIME charakteryzuje dłuższy wolny wylot drutu w palniku spawalniczym (stick out), jak również wyższą prędkość drutu oraz modyfikowane gazy ochronne. W metodach spawania o wysokiej wydajności stosuje się z definicji jeden lub więcej drutów pełnych o średnicy 1,0 mm lub 1,2 mm, przy prędkości drutu przekraczającej 15 m/min. Procesy o większej średnicy drutu lub z drutami rdzeniowymi zaliczają się również do wysokowydajnych metod spawania, jeśli wydajność stapiania przekracza 8 kg/h.
Metoda TIME o wysokiej wydajności nadaje się zarówno do stosowania ręcznego, zmechanizowanego, jak też zautomatyzowanego. O efektywnym zastosowaniu decyduje w równym stopniu wydajna technologia źródła prądu spawalniczego, jak też elektrody o dobrych własnościach podawania oraz dostosowane do jednostkowych zastosowań gazy ochronne. W najbardziej wydajnym wariancie metody TIME stosowane są dwa druty, które stapiają się równocześnie we wspólnym jeziorku spawalniczym. W przypadku tzw. metody TimeTwin końcówki prądowe specjalnego palnika spawalniczego są od siebie odizolowane, dzięki czemu transfer materiału odbywa się w przypadku każdego drutu elektrodowego z regulacją selektywną. Dzięki temu można osiągnąć prędkość spawania dwu- lub trzykrotnie wyższą w stosunku do spawania MIG/MAG, przy najwyższej możliwej jakości prawie całkowitej eliminacji rozprysków.
Jako gaz ochronny stosowane są gazy obojętne z domieszką gazu aktywnego. Zazwyczaj jest to mieszanina gazów z przeważającą ilością argonu, jak również domieszki helu, dwutlenku węgla i tlenu. Wyniki testów wskazują, że w przypadku wielu zastosowań rezygnacja z jednego ze składników zapewnia optymalne wyniki. Jednakże podstawowym składnikiem pozostaje zawsze argon. W wielu przypadkach hel przyczynia się znacznie do przyspieszenia prędkości spawania. Przyczyną tego jest z jednej strony bardzo gorący łuk spawalniczy TIME, z drugiej natomiast wysokie przewodnictwo cieplne helu, który przyczynia się również do optymalnego związania ścianek spoiny. Optymalna zawartość dwutlenku węgla i tlenu zależy również od zastosowania.

Technika

Technologia źródeł prądu spawalniczego jest zasadniczo taka sama, jak w przypadku zastosowań MIG/MAG, podobnie jak podajnik drutu i palniki spawalnicze. Podzespoły są jednakże pod względem konstrukcji i wydajności dostosowane specjalnie do potrzeb wysokowydajnego spawania TIME. W związku z tym ręczne palniki spawalnicze TIME są często wyposażone w regulowaną końcówkę prądową do regulacji wolnego wylotu drutu oraz dwuobiegowy system chłodzenia. Ten ostatni chłodzi bezpośrednio dyszę gazową i zapewnia wysoki czas pracy również w przypadku pełnej mocy, a także lekkie odrywanie rozprysków spawalniczych.
Cechą szczególną procesu spawania TimeTwin jest oddzielony potencjał spawania, z własnym źródłem prądu spawalniczego dla każdego z obydwu drutów spawalniczych. Jednostka synchronizująca w źródłach prądu spawalniczego synchronizuje przejście materiału na obydwu drutach spawalniczych w tym samym czasie. Zarówno przesuw drutu, jak też przebieg prądu spawalniczego odbywa się jednakże indywidualnie dla każdego łuku spawalniczego.

Zastosowanie i zalety

Główne zastosowania procesów spawania wysokowydajnego TIME oraz TimeTwin to obszar produkcji maszyn, konstrukcji stalowych, konstrukcji żurawi, statków, pojazdów oraz produkcja bojlerów. Stosowane przy tym materiały to stale niestopowe, niskostopowe, niestopowe stale konstrukcyjne, stale konstrukcyjne drobnoziarniste oraz stale odporne na niską temperaturę. Metoda ta zapewnia cały szereg zalet. Wydajność stapiania wynosi więcej niż 10 kg/h. Zawartość helu w gazie ochronnym powoduje głębsze wtopienie i nadaje spoinom wysoką wytrzymałość dynamiczną. Wskaźnikiem dobrych właściwości spawania są czyste powierzchnie spoin, równe przejścia spoin, jak też niewielka ilość rozprysków. Nie ma potrzeby wykonywania obróbki dodatkowej. Metody spawania wysokowydajnego cechuje duża elastyczność, a przy tym nadają się one do wszystkich grubości blach. Nawet trudne pozycje spawania nie wymagają zmniejszenia wydajności stapiania, a niskie odprowadzanie ciepła nie powoduje dużych wypaczeń elementów.
W przeciwieństwie do spawania TIME z jednym drutem, spawanie TimeTwin ogranicza się, przy zastosowaniu dwóch drutów elektrodowych, do zastosowań zmechanizowanych i zautomatyzowanych. Zwłaszcza w przypadku technologii spawania prądem pulsującym, odrywanie kropli na obydwu drutach elektrodowych następuje bez wzajemnego wpływu, dzięki czemu możliwe jest nawet spawanie stopów aluminium. W stosunku do metody z zastosowaniem jednego drutu, metoda dwudrutowa odznacza się lepszą kontrolą jeziorka spawalniczego. Możliwe jest dzięki temu znacznie wyższe oddawanie energii, co wpływa na wzrost prędkości spawania. Zaletę stanowi także przesunięcie w czasie aktywności drugiego łuku spawalniczego, co daje efekt wydłużenia czasu odgazowania, dzięki czemu powstaje znacznie mniej porów.

Podsumowanie

Metoda spawania wysokowydajnego TIME oraz TimeTwin nadaje się doskonale do podniesienia wydajności spawania i prędkości stapiania. Przy wyższej elastyczności można w ten sposób wykonywać powtarzalne, bezrozpryskowe spoiny z bardzo dużą prędkością spawania. Spawanie wysokowydajne stosowane jest przede wszystkim do spawania stali w przemyśle przetwórczym, gdzie występują duże elementy o dużych ilościach połączeń spawanych.

« wróć do bazy wiedzy