« Back to Glossary Index

Kable elektryczne służące do spawania są stosowane w trakcie scalania

Kable elektryczne służące do spawania są używane w toku spawania tym samym za ich pomocą konstruuje się następna technika tego procesu. Nabite są w środku topnikiem bądź substancją chemiczną, które generują substancje lotne ochronne. Produkowane są z taśmy stopowej żelaza z węglem a w ich wnętrze dołączany jest pył z właściwym topikiem. Druty stosowane są także w scalaniu stali stopowych.

Pręty zgrzewcze są używane w trakcie scalania

Druty spawalnicze są wykorzystywane w czasie scalania stąd za ich zastosowaniem tworzy się kolejna technika tego systemu. Wypełnione są wewnątrz topnikiem czy substancją chemiczną, które wytwarzają substancje lotne ochronne. Wytwarzane są z taśmy stalowej a w ich wewnętrzną część dołączany jest pył z dostosowanym chlorkiem amonu czy katafonią. Pręty pomocne są podobnie w zespawaniu stopów żelaza z węglem.

Spawanie techniką mig-mag

Zgrzewanie sposobem MIG/MAG zachodzi w ochronie substancji lotnych obojętnych (MIG, najczęściej jest to argon, hel) bądź aktywnych (MAG, przeważnie jest to dwutlenek węgla lub jego mieszanka z Ar) – spajanie elektrodą topliwą. W tym sposobie łuk elektryczny skrzy się pomiędzy spawanym materiałem a elektrodą w postaci pręta a łuk i jeziorko ciekłego metalu są ochraniane nakładem substancji lotnych obojętnych bądź aktywnych. MIG/MAG wykorzystać…

Urządzenia pomocnicze do zgrzewania

Urządzenia pomocne do scalania umożliwiają poszczególne działania zgrzewcze. Wyznaczyć można kilka najlepszych m.in.: • Wózek spawalniczy – lekka struktura, zgrabna, przeznaczona do przewozu zalążków spawalniczych, • Chłodnica spawalnicza – ma za zadanie schładzać płynem uchwytów spawalniczych też innych urządzeń wymagających ochładzania w obiegu zamkniętym, • Ukosowarka elektryczna – ukoksowuje krawędzie blach,…

Technika Tig

Metoda TIG ma swoją podstawę opartą na spawaniu łukową elektrodą nietopliwą, kiedy dookoła znajdują się gazy obojętne (Ar, He bądź mieszanina Ar + He). Daje szanse na zgrzewanie w pełni wszystkich metali i ich stopów oraz ich spajanie ze sobą. Na skutek niej uzyskuje się maksymalny poziom złączeń, ponieważ metal, który dostajemy jest stopem roztopionej części tworzywa rodzimego i spoiwa, czyli kabla elektrycznego, pręta lub pałeczki, podawanego…

SKLEP Spawalnictwo
« wróć do bazy wiedzy